Menu
Obec Strašice
ObecStrašice

Územní plán

ÚP Strašice po změně č. 8

ÚP Strašice_po změně 8 - _textová část

ÚP Strašice_po změně 8 - _textová část.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 374,83 kB

ÚP Strašice_po změně 8 - I a_Základní členění

ÚP Strašice_po změně 8 - I a_Základní členění.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 727,56 kB

ÚP Strašice_po změně 8 - I b_Hlavní výkres

ÚP Strašice_po změně 8 - I b_Hlavní výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,73 MB

ÚP Strašice_po změně 8 - I c_Výkres veřejně prospěšných staveb

ÚP Strašice_po změně 8 - I c_Výkres veřejně prospěšných staveb.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,23 MB

ÚP Strašice_po změně 8 - II a_Koordinační výkres

ÚP Strašice_po změně 8 - II a_Koordinační výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,19 MB

ÚP Strašice_po změně 8 - II b_Výkres širších vztahů

ÚP Strašice_po změně 8 - II b_Výkres širších vztahů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 439,6 kB

ÚP Strašice_po změně 8 - II c_Zábory půdního fondu

ÚP Strašice_po změně 8 - II c_Zábory půdního fondu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,51 MB

Změna č. 8 ÚP Strašice

Změna č. 8 ÚP Strašice - textová část

Změna 8 ÚP Strašice - _textová část.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 197,85 kB

Změna č. 8 ÚP Strašice - základní členění

Změna 8 ÚP Strašice - I a_Základní členění.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 733,65 kB

Změna č. 8 ÚP Strašice - hlavní výkres Ib

Změna 8 ÚP Strašice - I b 1_Hl_výkres_území 8-1_8-2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 580,36 kB

Změna č. 8 ÚP Strašice - hlavní výkres Ib 2

Změna 8 ÚP Strašice - I b 2_Hl_výkres_území 8-3 až 8-7.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 612,89 kB

Změna č. 8 ÚP Strašice - hlavní výkres Ib 3

Změna 8 ÚP Strašice - I b 3_Hl_výkres_území 8-8_8-9.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 636,19 kB

Změna č. 8 ÚP Strašice - koordinační výkres IIa 1

Změna 8 ÚP Strašice - II a 1_Koordinační_výkres_území 8-1_8-2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 748,2 kB

Změna č. 8 ÚP Strašice - koordinační výkres IIa 2

Změna 8 ÚP Strašice - II a 2_Koordinační_výkres_území 8-3 až 8-7.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 891,45 kB

Změna č. 8 ÚP Strašice - koordinační výkres IIa 3

Změna 8 ÚP Strašice - II a 3_Koordinační_výkres_území 8-8_8-9.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 845,35 kB

Změna č. 8 ÚP Strašice - ZPF IIb 1

Změna 8 ÚP Strašice - II b 1_ZPF_01_02.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 549,99 kB

Změna č. 8 ÚP Strašice - ZPF IIb 2

Změna 8 ÚP Strašice - II b 2_ZPF_03_04.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 567,58 kB

Změna č. 8 ÚP Strašice - ZPF IIb 3

Změna 8 ÚP Strašice - II b 3_ZPF_05.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 605,99 kB

Územní plán

Územní studie - stavební zóna Sv. Antonín

studie - sv. antonn.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 430,26 kB

Územní plán - Obec Strašice

p - zmna . 5 - kompletn vkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,38 MB

Schválená Změna ÚP č. 7 - Textová část

2661.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 160,21 kB

Schválená Změna ÚP č. 7 - Hlavní výkres

2660.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 752,18 kB

Schválená Změna ÚP č. 7 - Hlavní výkres s limity

2659.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,35 MB

Schválená Změna ÚP č. 7 - ZPF

2658.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 584,44 kB

Plán záplavových území Klabavy

1589.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,89 MB

Urbanistická studie kasárna

1070.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,41 MB

Nový územní plán

Připomínky k návrhu ÚP Strašice

2252-Pripominka-k-navrhu-UP-Strasice.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 34,5 kB

Zadání ÚP Strašice

2080-Zadani-UP-Strasice.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 988,04 kB

Návrh na změnu územního plánu

navrh_na_porizeni_uzemniho_planu_nebo_jeho_zmeny.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 38,55 kB

Návrh územního plánu Strašic pro společné jednání

ÚP Strašice - textová část

2251-UP_Strasice_NSJ_text.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,85 MB

Posouzení vlivu koncepce: „ÚP Strašice“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

2250-Natura-2000_UP_Strasice.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,58 MB

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

2248-VVURU_UP_Strasice_C-F.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,14 MB

I.1 Výkres základního členění území - část 1

2247-I.1-Vykres-zakladniho-cleneni-uzemi---cast-1-.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 796,67 kB

I.1 Výkres základního členění území - část 2

2246-I.1-Vykres-zakladniho-cleneni-uzemi---cast-2-.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 321,8 kB

I.1 Výkres základního členění území - část 3

2245-I.1-Vykres-zakladniho-cleneni-uzemi---cast-3-.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 311,53 kB

I.2a Hlavní výkres - Urbanistická koncepce - část 1

2244-I.2a-Hlavni-vykres---Urbanisticka-koncepce---cast-1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,24 MB

I.2a Hlavní výkres - Urbanistická koncepce - část 2

2243-I.2a-Hlavni-vykres---Urbanisticka-koncepce---cast-2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 459,54 kB

I.2a Hlavní výkres - Urbanistická koncepce - část 3

2242-I.2a-Hlavni-vykres---Urbanisticka-koncepce---cast-3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 424,12 kB

I.2b Hlavní výkres - Koncepce dopravní a technické infrastruktury - část 1

2241-I.2b-Hlavni-vykres---Koncepce-dopravni-a-technicke-infrastruktury---cast-1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,78 MB

I.2b Hlavní výkres - Koncepce dopravní a technické infrastruktury - část 2

2240-I.2b-Hlavni-vykres---Koncepce-dopravni-a-technicke-infrastruktury---cast-2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 883,75 kB

I.2b Hlavní výkres - Koncepce dopravní a technické infrastruktury - část 3

2239-I.2b-Hlavni-vykres---Koncepce-dopravni-a-technicke-infrastruktury---cast-3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 467,79 kB

I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - část 1

2238-I.3-Vykres-verejne-prospesnych-staveb-opatreni-a-asanaci---cast-1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 739,02 kB

I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - část 2

2237-I.3-Vykres-verejne-prospesnych-staveb-opatreni-a-asanaci---cast-2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 323,39 kB

I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - část 3

2236-I.3-Vykres-verejne-prospesnych-staveb-opatreni-a-asanaci---cast-3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 314,47 kB

II.1 Koordinační výkres - část 1

2235-II.1-Koordinacni-vykres---cast-1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 9,05 MB

II.1 Koordinační výkres - část 2

2234-II.1-Koordinacni-vykres---cast-2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,55 MB

II.1 Koordinační výkres - část 3

2233-II.1-Koordinacni-vykres---cast-3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,79 MB

II.2 Výkres širších vztahů

2232-II.2-Vykres-sirsich-vztahu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 9,09 MB

II.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - část 1

2231-II.3-Vykres-predpokladanych-zaboru-pudniho-fondu---cast-1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,23 MB

II.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - část 2

2230-II.3-Vykres-predpokladanych-zaboru-pudniho-fondu---cast-2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 457,92 kB

II.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - část 3

2229-II.3-Vykres-predpokladanych-zaboru-pudniho-fondu---cast-3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 535,31 kB